Powstaną nowe mieszkania?

22 Lip    BUDOWA Tomasz
Lip 22

Powstaną nowe mieszkania?

Gmina Prudnik zgłosiła przystąpienie do krajowego programu „Mieszkanie Plus”. W związku z nim na terenie Prudnika może powstać 180 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej strukturze. Wiadomo już do tego, w którym miejscu zlokalizowane będą budynku pod lokale mieszkalne. Informację o włączeniu się owej gminy do programu przekazał w czasie sierpniowej sesji Rady Miejskiej włodarz tego miasta Franciszek Fejdych. 

– Zaoferowałem do zabudowy działkę o wielkości mniej więcej 6 ha położoną przy ulicy Skowrońskiego obok Powiatowej Komendy Policji. Oferujemy realizację inwestycji 180 lokali o przeróżnej strukturze – wspominał burmistrz, przypominając, iż na przydział lokalu mieszkalnego w Prudniku czeka dzisiaj 160 rodzin.

Jak długo może trwać proces przystąpienia Prudnika do programu? Początkowe wykazy gruntów, które mają być przyłączone do Krajowego Zasobu Nieruchomości będą stworzone w połowie listopada. Do tego czasu władze miast funkcjonujących na zasadach powiatów powinny napisać oraz dostarczyć do weryfikacji przez wojewodę albo prezesa KZN podstawowe wykazy gruntów Skarbu Państwa. Po zakończeniu procesu weryfikacyjnego KZN będzie ustalał, czy wystąpi do konkretnego organu o przekazanie do swoich zasobów wybranych nieruchomości pod budowę bloków.

Mieszkanie Plus to krajowy program przygotowany wszystkich Polaków, jednak początkowo ma pomóc tym, jacy nie mogą starać się o kredyt hipoteczny na rynkowych warunkach. Ma oprzeć się głównie o tanie budownictwo społeczne oraz spółdzielcze. Pomysłodawcy programu pragną, żeby koszt budowy lokalu mieszkalnego nie przekroczył ceny 2000-3000 zł za mkw. Z oferty mają móc korzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) mające do 35 lat. Najważniejszym kryterium jest, aby do terminu spisania umowy określenia / przeniesienia własności kupowanego domu albo mieszkania, nie pozostawały posiadaczami lub współwłaścicielami innego domu lub lokalu mieszkalnego, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych wymagań mieszkaniowych.